Landsbygdspartiet oberoende Sandviken är ett kommunalt parti vars målsättning är att ge landsbygdens folk en röst. Vi anser att den tredjedel av innevånarna som bor på landsbygden ska bo, leva och arbeta på lika villkor som de som bor i tätorten.

Partiet har under mandat perioden inte gjort någon valsamverkan med andra partier utan är ett fortsatt oberoende parti i opposition.

Vi arbetar för att se alla frågor utifrån ett landsbygdsperspektiv.

1924367_886856421343927_4817996715286513677_n

Ordförande
Margoth Hansen
E-post

Tel 070 261 37 79