Landsbygdspartiet i Sandviken är ett oberoende lokalt kommunalt parti vars målsättning är att ge landsbygdens folk en röst. Vi anser att den tredjedel av innevånarna som bor på landsbygden ska bo, leva och arbeta på lika villkor som de som bor i tätorten.
I valet 2014 fick vi två platser i kommunfullmäktige, Mats Mattsson och Stefan Dufvenberg ordinarie med Margoth Hansen och Christer Skogsberg som ersättare.
Partiet har inte genom valsamverkan ingått något avtal med andra partier utan är ett fortsatt oberoende parti i opposition. Vi arbetar för att se alla frågor utifrån ett landsbygdsperspektiv.

matsochmargoth

Ordförande Margoth Hansen margoth.hansen@sandviken.se 

Tel 070 2613779

Första namn på listan Mats Mattsson mats.mattsson@mekkab.se

Tel 070 3766067

LPO-Valsedel